Táborníci z Kančí strže

„V srdci zůstaň Šlakem mizerným!“

Jak se stát členem

Pokud sympatizujete s naším spolkem a jeho záměrem a chtělibyste nás podpořit, ať už morálně, nebo i více, staňte se našimi členy!

Výhody

  • přednostní příjetí Vašeho dítěte na tábor
  • sleva na platbu tábora 200Kč na dítě a za dalšího sourozence100Kč
  • s růstem spolku předpokládáme nárůst výhod pro členy

Co od Vás nyní očekáváme?

  • minimální povinností člena je platit členský příspěvek 100 Kčza rok (veškeré prostředky, a to i členské příspěvky, jimiž spolekdisponuje, jsou dle stanov spolku použity pouze pro jeho rozvoj)

Pokud máte stále zájem o členství v našem spolku, vytisknětesi přihlášku (formát A4, formát A5), tu vyplňte a společně s platboupříspěvku osobně doručte do sídla spolku k rukám předsedy.

12. 02. 2022 17:02